Co-creation between cultures

26.02.2017 – eerste samenkomst van Ethiopische en Poolse kinderen bij het Buurtcentrum Sint-Maartensdal:

Twee verschillende landen, twee verschillende continenten,
diverse culturen en tradities…
Nu komen we samen – ‘ergens’ in Leuven – om te zien
of we misschien toch iets gemeenschappelijks hebben:
“wat is belangrijk voor onze kinderen?”

Onafhankelijk van onze afkomst en de plaats van verblijf willen we dat onze kinderen onafhankelijke keuzes over zijn toekomst kunnen maken, zijn levensvisie zelf kunnen ontwikkelen en hun ideeën vrij te kunnen realiseren. Conflicten en moeilijkheden zijn niet altijd vermijdbaar – maar door de toegang aan de informatiebonnen alsook stimulatie van dialoog en samenwerking – onze kinderen kunnen zelf beslissen om in de “vrede” hun toekomst te bouwen.

Op de volgende momenten (19/03, 26/03, 09/04) komen we samen met Melat, Hermela, Milka, Meseker, Leoul, Mila, Wiktoria, Ola, Adrian en Viktoria (10 kinderen van verschillende etnische aankomsten en verschillende thuistalen) om via ‘beeld taal’ een dialoog te initiëren. Door het creëren van animatiefilm over hun dromen en de toekomst (bv “wie wil ik worden”, “hoe kan ik mijn talenten ontwikkelen”, “wat kan ik doen voor de maatschappij”) hopen we om de drempels in de communicatie weg te nemen via het gemeenschappelijke platform van beeldcreatie. Het resultaat – een filmpublicatie met de jongeren als auteurs – zal getoond worden op een grote scherm tijdens de Afrika Film Festival en PAF People of Animation festival in mei 2017.

IMG_0004

— referenties —

Kinderrechten – artikel 6

Verdragstekst
Lid 1 De Staten die partij zijn, erkennen dat ieder kind het inherente recht op leven heeft.

Lid 2 De Staten die partij zijn, waarborgen in de ruimst mogelijke mate de mogelijkheden tot overleven en de ontwikkeling van het kind.

Kern
Ieder kind heeft het recht op leven en ontwikkeling.

Toelichting
Ieder kind heeft het recht om te leven en zich te ontwikkelen. Het Kinderrechtenverdrag geeft niet aan wanneer het recht op leven begint: bij de conceptie, de geboorte of ergens daar tussenin. Dat is aan de landen zelf om te bepalen. De overheid heeft daarnaast de plicht om een veilige omgeving te creëren waarin kinderen zich goed kunnen ontwikkelen en ongestoord kunnen opgroeien. Een omgeving zonder oorlog of armoede, waar genoeg te eten en drinken is, waar kinderen naar school kunnen en worden beschermd tegen mishandeling.

Klik hier voor een uitleg over General Comment nr. 7 over kinderrechten in de vroege kinderjaren.

source: http://www.kinderrechten.nl/kinderrechten-vw/artikel-6-leven-en-ontwikkeling/

 


 

19.03.2017

Het recht tot participatie – wat is het eigenlijk?

Het is een het recht om gehoord te worden – om aan eigen stem het belang te geven, bewust en publiek bestaan.

  • was er ooit een situatie die wou je meemaken, maar je mocht niet – wegens de interne of externe factoren?